Grunnarbeid

Skogen_05

Alle byggeprosjekt treng eit godt fundament. Du kan vere trygg på at du får solid grunn å bygge på når vi i Skogen Entreprenør gjer grunnarbeidet for deg. Samtidig bidrar vi til at naturinngrepa blir så små som mogleg ved at vi er med heilt frå prosjekteringa. Slik sikrar vi at det som skal byggast, står støtt, og at grunnarbeidet ikkje fører til større inngrep i naturen enn nødvendig. Vi utfører alle typar grunnarbeid, frå utgraving av tomt til sortering av masse, bort- og tilkøyring av masse, pigging, sprenging og planering. Utgraving av tomt og anna grunnarbeid kan gjerast både sommar og vinter (sjå «vinterarbeid«).

Kontakt oss om du trenger Grunnarbeidstenester

Ola Skogen

Daglig leder
46 80 70 30
e-post

Andre tenester