Vinterarbeid

Skogen_10

I den kalde årstida er det stort behov for brøyting og strøing av vegar, gardsplassar og parkeringsplassar. Skogen Entreprenør har utstyr og personell over store delar av Austlandet, og vi er alltid parat ved snøfall og glatt føre. Vi har også ein steamkjele som opnar tette stikkrenner, og ein teletinar som kan tine 400 kvadratmeter og gjere det mogleg å utføre grunnarbeid som utgraving av tomt til og med om vinteren.

Kontakt oss om du trenger Vinterarbeidstenester

Ola Skogen

Daglig leder
46 80 70 30
e-post

Andre tenester