Vedlikehald

Skogen_07

 

Ingenting gjer seg sjølv, men når du lar oss i Skogen Entreprenør ta oss av vedlikehaldet, får du i alle fall ein ting mindre å tenke på. Vi gjer mykje vedlikehald, alt frå reinsing av stikkrenner, tilkøyring av nytt dekke og reinsing av grøfter.

 

Kontakt oss om du trenger Vedlikehaldstenester

Ola Skogen

Daglig leder
46 80 70 30
e-post

Andre tenester