Jobb i Skogen

Skogen Entreprenør er i solid vekst, og søker å utvide staben med både lastebilsjåfør og  maskinførar. Vi held til ved foten av Jotunheimen  – lokalisert i ei bygd som byr på eventyr og gode kvardagar for både store og små. Vil du vere med på laget? Vi ser etter deg som får jobben gjort på solid vis, og som har lyst til å bidra i eit godt og handlekraftig arbeidsmiljø.

ARBEIDSOPPGÅVER:

 • Oppfølging byggeplass og koordinering av fag og bemanning
 • Kalkulasjon og berekning av eksisterande og potensielle oppdrag
 • Oppfølging av kvalitetssikring og HMS
 • Vidareutvikling av Skogen Entreprenør i tett samarbeid med dagleg leiar

ERFARING OG KOMPETANSE:

 • Førarkort for anleggsmaskin
 • Relevant erfaring

PERSONLEGE EIGENSKAPAR: 

 • Evne å jobbe sjølvstendig
 • Like utfordringar
 • Fleksibel og løysningsorientert
 • Kunne vekependle i perioder
 • Må kunne prate norsk

VI TILBYR:

 • Varierte og interessante arbeidsoppgåver
 • Konkurransedyktig løns- og arbeidsbetingelsar
 • Godt arbeidsmiljø
 • Levande fjellbygd med framifrå skule- og barnehagetilbod, godt utval kafear og butikkar, rikt aktivitetstilbod og storslåtte kulturlandskap og fjellheim.
 • Tilrettelegging for både deg og familien slik at dykk finn jobb til begge, bustad og fritidstilbod. Bra bygdefolk å omgås i arbeid og på fritid finn dykk lett sjølve!

KVALITET FRÅ GUDBRANDSDALEN

Skogen Entreprenør har base i Vågå i Nord-Gudbrandsdalen, tett på Vestlandet og midt i Fjell-Norge. Vi leverer entreprenørtenester over heile landsdelen. Med 30 års fartstid, ein topp moderne maskinpark, høg og aukande ordretilgang og 18 dyktige tilsette (med deg på laget), veks vi godt på å levere solid arbeid til rett tid. Samtidig ber vi alltid med oss at vi vil vere ein miljøbevisst entreprenør som tek omsyn til naturmangfaldet gjennom så små terrenginngrep som mogleg.

VIL DU VERE MED PÅ ARBEIDSLAGET?

Ynskjer du å bli betre kjent med Skogen Entreprenør, fjellbygda Vågå –  eller kanskje finne deg ei hustomt med Jotunheimen som nabo? Vi trur du vil ha glede av desse nettsidene:

www.skogenentreprenor.no
www.vågåleve.no
www.kvarberg.no
www.komtiloss.no

…men aller best er det sjølvsagt om du tek ein tur til Vågå så vi får synt deg kva arbeidsdagar og fritid du har  i vente. Du når meg på
telefon 46 80 70 30.

Søknad sendast innan 01.07.2019
til ola@skogenentreprenor.no

Beste helsing
Ola P Skogen
Skogen Entreprenør AS
Industrivegen 42
2680 Vågå

Våre tilsette

 • Ola Skogen

  Daglig leder
  46 80 70 30
  e-post

 • Eirik Schjølberg

  Prosjektleder
  95 15 16 00
  e-post

 • Tom Ove Holen

  Prosjektleder/lastebil
  90 76 37 32
  e-post

 • Leif Myrhaug

  Maskinfører
  90 76 37 44

 • Jan Skjerpingstad

  Maskinfører
  47 75 00 57

 • Kai André Brenden

  Maskinfører
  90 84 84 14

 • Olav Kjæstad

  Maskinkjører
  99 77 50 82

 • Paul Holen

  Maskinfører
  91 76 50 74

 • Gaute Skogen

  maskinfører
  97 71 18 40

 • Vegard Stadeløkken

  Maskinfører
  91 54 98 92

 • Sander Dahlen

  maskinfører
  94 03 82 42

 • Tom Stian Kirkestuen

  maskinfører
  90 59 82 56

 • Turid Grimsbø Snerle

  økonomi
  95 82 16 87
  e-post

 • Simen Midtli Grindstuen

  maskinfører/grunnarbeider/lastebil
  90 80 47 60

 • Nils Ole Barlund

  lærling
  47 90 77 90

 • Estin Hølmo

  lærling
  90 69 42 08